. پیام مدیریت چت روم : دوستان عزیز سلام چت روم به دلیل ارتقاء پی اچ پی بسته شده بود ، پوزش می طلبیم |||| دوستان عزیز شما فقط یکبار اسم خود را میتوانید ثبت کنید لطفت دقت کافی داشته باشید !!!

نام کاربری :

جنسیت :
. توجه: از دادن لینک در عمومی و از به کار بردن الفاظ زشت خود داری نمایید توجه: از امدن با اسمهای سیاسی و زشت شدیدا خود داری نمایید توجه: با ناظرین سایت کمال همکاری را داشته و برای بهتر شدن این چت روم به قوانین پایبند باشید